فارسی|English

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعيه ها

خرداد
22
1395

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

Posted 2 سال 106 روز قبل ago by مدیر ارشد

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(سهامی عام) ثبت شده به شماره 14169

احتراماً به استحضار می رساند؛ صاحبان محترم سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(سهامی عام) جهت کسب اطلاعات بیشتر، فایل پیوست(تصویر آگهی مندرج در روزنامه رسمی) را بطور کامل مطالعه فرمایند

m94.png