فارسی|English

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعيه ها

اسفند
05
1396

اخرین وضعیت پروژه های نگهداری و تعمیرات

Posted 213 روز قبل ago by مدیر ارشد

بنا به اظهار جناب آقای هاشمی، مدیر محترم نگهداری و تعمیرات شرکت ایندامین سایپا، آخرین وضعیت پروژه های حوزه نگهداری و تعمیرات سازمان به شرح ذیل می باشد:

دستگاه تست میرایی کمک فنر با توجه به استانداردها  و الزمات جدید بروز آوری و تجهیز گردیده و تاییدیه از شرکت سازه گستر سایپا نیز دریافت شده است. نمونه مشابه این دستگاه با امکانات مورد نظر در انحصار شرکت های اروپایی بوده و با توجه به  اقدامات صورت پذیرفته خرید این دستگاه از برنامه خارج شد.