فارسی|English

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعيه ها

 

تگ: آگهی مجمع، گزارش مجمع 94، ایندامین سایپا
خرداد
22
1395

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

Posted by مدیر ارشد

احتراماً به استحضار می رساند؛ صاحبان محترم سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(سهامی عام) جهت کسب اطلاعات بیشتر، فایل پیوست(تصویر آگهی مندرج در روزنامه رسمی) را بطور کامل مطالعه فرمایند. Read More...

m94.png

Tags: آگهی مجمع، گزارش مجمع 94، ایندامین سایپا