تاریخچه

تاریخچه

دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب ۱۲/۲/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتي از مصاديق بارز و حيطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ويژگي ها، وظايف و جايگاه سازماني بعنوان يکي از زير مجموعه هاي تشکيلاتي،  مستقيماً يا به صورت غير مستقيم و نامحسوس وظايف خطيري در ارتباط با سالم سازي محيط كار و كنترل كيفي و كمي كاركنان ، بررسي و احراز تخلفات اداري- مالي ، حفاظت از تاسيسات و اماكن ، اسناد و مدارك را عهده دار مي باشد.

 
 

بنابراین سیاست و عملکرد حراست اجمالاً مبتنی برموارد ذیل خواهد بود:

۱- اهتمام و پاسداری از دین مبین اسلام و دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسيجي ، بذل مساعي و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي به عنوان اساسي ترين وظيفه دستگاه حراست.

۲- ممانعت و اعتراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.

 ۳- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم ترین مامن برای عموم ( مسئولین ، مدیران و کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهای مشروع آنان و تلاش در رسيدگي و اقدامات لازم مطابق ضوابط براي اجابت درخواستهاي منطقي و قانوني مشاراليهم.

 ۴- شناسائی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارائه راه کارها و خط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدير دستگاه .

 ۵- رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی و بهره برداري کامل از تجارب مکتسب.

 ۶- همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبین جايگاه حراست به عنوان مشاورين امين و نستوه به مديران و بذل مساعي مشترک در تحقق اين ايده که : مديران و مسئولين حراست براي همديگر مي باشند نه در مقابل و رو در روي هم.

 ۷- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اینکه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهيز و اجتناب خواهد شد.

 ۸- توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیري از بروز جو تشنج و تهديد و ارعاب وحشت براي جلوگيري از تقليل بازده و اعتماد کاري کارکنان ، اعتماد كامل متقابل و حسن ظن به يكديگر. 

۹- اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مبتلابه ..... و در همه امور.